Rauman Kaivin Oy - Referenssit

Rauman Kaivin Oy on pitkän linjan ammattilainen maanrakennustöissä. Olemme aloittaneet toimintamme jo vuonna 1986, joten kokemusta on kertynyt jo 30 vuotta! Palvelemme Rauman lisäksi Lounais-Suomen alueella. Toteutamme myös louhintaurakat.

Yrityksellämme on rutkasti ammattitaitoa lukuisten erikokoisten ja vaativienkin kohteiden urakoinnista. Oheisten referenssien lisäksi olemme tehneet töitä monissa pienemmissäkin kohteissa sekä yksityisasiakkaille että yrityksille.

https://www.youtube.com/watch?v=1uVSxCXuKoY

Referenssimme

1.2010-11.2010

NCC Talorakennus

Kaivopuiston teknologiatalon maarakennustyöt

 - Rakennuksen vesi ja viemäröinti työt

 - Rakennuksen pohjan louhintatyöt

 - Pihan asfaltoinnin pohjatyöt

12.2010-3.2011

Rauman kaupunki/Tevi

Pirttialhon kunnalistekniikan rakentamistyöt

 - Louhintatyöt n.12000m3

3.2011-6.2011

Huittisten Ryhmärakentajat Oy

Satakunnan liikenteen vanha hallin purkutyöt sekä

uuden hallin viemäröinti, louhinta ja täyttötyöt

11.2011-4.2012

Rauman Kaupunki/Tevi

Nikulanmäen kunnallistekniikan rakentamisen louhintatyöt

sekä kunnalistekniikan rakentaminen

5.2012-11.2012

Rauman Kaupunki

Eteläkatu/Kaunisjärvenkadun liikenneympyrän rakentaminen

 - Kohde liikennejärjestelyiden osalta erittäin vaativa

3.2012-12.2012

Fingrid Oyj

Ulvilan alamäentien 400/110/20KV sähköaseman pohjan rakennustyö

 - Kohteen moreenitäyttö sekä mursketäytöt  n.52000m3

4.2013-7.2014

Railtek Oy

Upm Rauman tehtaan uuden junaradan pohjatyöt sekä

radan rakennustyöt.

8.2013-9.2013

Forchem Oy

Tehdasalueen pihan korjaustyöt n. 5000m2

9.2013-11.2013

Upm Rauma

Vanhan junaradan purkutyö sekä puukentän sadevesijärjestelmän

korjaus. Sadetintornien siirrot putkitöineen.

12.2013-1.2014

Onninen Oy Rauma

Parkkialueen laajennustyöt sähköistyksineen.

11.2013-12.2013

Rauman Kaupunki/Tevi

Suvitien merijakamon vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen

sisältäen kanaalin louhintatyöt.

1.2014-6.2014

Posiva Oy

Uuden tielinjauksen rakentaminen.

 - Louhintaa n. 7000m3 sekä avo että kanalilouhinta

 - Vaativa louhinta tunnelin päällä.

 - Kohde tärinäteknisesti vaativa

7.2015-10.2015

Upm Rauma

Poikkipenkereen rakentaminen louheesta merenlahteen n.15000m3

Selkeytysaltaan penkereiden rakentaminen n.10000m3 sekä altaan 

rakentaminen stabiloituun rakenteeseen.

5.2014-11.2014

Forchem Oy

Uudisrakennuksen louhintatyöt n.  15000m3. Rakennuksen

pohjatyöt sekä maanalaisten putkitusten rakentaminen.

 - Kohteen louhintatyöt tärinäteknisesti erittäin vaativat

 - Kohteen prosessiviemärien (rst) rakennus

 - Kohteenpalovesijärjestelmien rakennus

12.2014-3.2015

Rauman Kaupunki/Tevi

Suvitien veneelaskualueen rakentaminen

 - Kohteessa vedenalaista louhintaa n.400m3

1.2015-5.2015

Posiva Oy

Uuden tielinjauksen rakentaminen sekä vesijohtotyöt

5.2015-6.2015

Forchem Oy

Asfalttipohjien teko n. 7000m2 sekä asfaltointi + Nurmialue n. 2500m2

5.2015-6.2015

Rauman Kaupunki

Suvitien veneenlasku alueen parkkialueen teko n. 2000m2

 - kohteen asfaltointi ja kivetys sekä istutustyöt

5.2015-7.2015

Tvo olkiluoto

Vaativakallion louhinta kiilausmenetelmällä n.500m3 ydinvoimalaitosten vieressä.

 6.2015

Skanska

Kauppakeskus suvituulen parkkialueiden asfaltin pohjatyöt n 2500m2

8.2015-12.2015

Upm Rauma

Patopenkereen rakentaminen louheesta merenlahteen n. 35000m3

 - kohteen vesikanavan tiivistys ja sepelöinti n.5000m2

9.2015-12.2015

Forchem Oy

Piha-alueen laajennuksen louhintatyö n. 20000m3

 - alueen asfaltin pohjatyöt n.5000m2 sekä alueaidan rakennus.

10.2015-11.2015

Metsä Fibre Rauma

Uuden kuorenkäsittelykentän rakentaminen n. 7000m2

 - kohteen kuljettimen perustustyöt betonirakenteineen

 - kohteen kuivatusjärjestelmän rakentaminen

 - kohteen asfaltointityö

 - kohteen louhintatyö n.1500m2

1.2016-5.2016

Rauman Kaupunki

Metsätähdentien jatko osan rakentaminen

3.2016 - 4.2016

Upm Rauma

Tehtaan sadevesiviemärien jatkaminen sampaanalanlahdessa

 - Sadevesien varoaltaan rakentaminen

 - Kohteen betonisen sulkuportin rakentaminen suurelementeistä

 - Purku ojan putkitus (putki 1200) mereen

5/2016

Rauman Satama

Rauman meriteollisuuspuiston sadevesiviemäröinnin linjan muutos

 - Kohteen sadevesien purkuputken uudelleen rakennus n.160 m matkalta

 - Kohteen betonisten 1200 tarkistuskaivojen rakentaminen

4.2016 - 7.2016

Upm Rauma

Pilantuneen ruoppausmassan vastaanotto pitkäpuomi koneella n. 60000m3

 - Vastaanotto 24/7 periaatteella

7.2016 - 8.2016

Destia Oy

Rauman sataman ruoppausmassan tyhjennys proomuista 24/7

7.2016 - työ jatkuu

Tvo / Skanska Oy

Varavoimadiesel rakennusten pohjien maarakennustyöt

 - Rakennusten kaapeleiden kaivuu ja täyttötyöt laitosalueella

 - Kohteen injektointi sekä kalliopulttausten poraustyöt

8.2016-9.2016

Asunto Oy Kroop

Rivitaloyhtiön vaativa sadevesijärjestelmän korjaustyö

 - Kohteen sokkelin vieren vaativa betonointi työ

 - Kohteen louhintatyö kiilaamalla

9/2016

Upm Rauma

Stabiloidun kentän pintarakenteiden teko .n 8000m2

8.2016-10.2016

Teboil Oy

Rauman öljyvaraston sadevesiviemärien korjaustyö

 - Purkupään pumppaamon rakennus meren rantaan osittain meren pinnan alle

 - Purkupään öljyneroittimien rakennus osittain meren pinnan alle

8.2016- 2.2018

Destia Oy

Rauman sataman laiturilaajennuksen ja satama-alueen rakentaminen

 - Täyttö ja kaivuutyö sekä kaapelointi ja sv,jv,vj linjojen rakennustyö

 - Aallon murtajan isojen kivien muotoilutyö n.45000kpl

 - Louheen rikotus murskalle

 - Louheen lastaus,kuljetus  ja vastaanottotyö satama alueella

 - Asfaltin pohjien tasaus työ

11.2016 - 12.2016

Rauman Kaupunki

Suvitien rantaraitin pengerrystyö mereen louheella

 - Pohjan ruoppaus pitkäpuomikoneella pengerrettyyn altaaseen

 - Vanhojen betonilaitureiden purkutyö

11.2016 - 4.2017

Rauman Kaupunki

Kortela paineviemäri rakennustyö n. 5km

1.1.2017

Lujakumi Oy

Piha-alueen laajennustyö n.1000m2

 -kohteen tärinäherkkä louhintatyö n. 500m3

3.2017 - 4.2017

Hevossuon kierrätysasema

Parkkialueen rakennustyö n.500m2

 - louhinta rakennuksen sokkelin vieressä n.350m3

4.2017-6.2017

Rauman Kaupunki

Kinnon kaatopaikan sulkeminen

 - Vanhan kaatopaikan maatäyttö ja maan siirtotyöt 10000m3

6.2017-8.2017

Hevossuon kierrätysasema

Materiaalin vastaanottokentän rakentaminen

 - Täyttötyö sekä asfalttipohjat 10000m2

 - Konehallin pohjatyö +piha-alue 2000m2

5.2017-8.2017

Rakennus Jts

Tontin raivaus sekä teollisuushallin pohjarakentaminen

 - kaivuu ja täyttötyö 15000m2

4.2017-11.2017

Skanska Asfaltti Oy

Asfalttipohjien tasaustyöt Rauman alueella eri kohteissa

 - n. 25000m2

6.2017

Sulzer Oy

Piha-alueen massavaihto ja kuivatusjärjestelmän rakentaminen, asf. Pohjatyö

 - n. 1500m3 työaika 4 päivää tehtaan ollessa käynnissä .

6.2017-7.2017

Kuipart Oy

Piha-alue laajennus 2000m2

 - Louhinta n.1000 m2 rakennuksen vieressä

8.2017- 9.2017

Teboil Oy

Rauman öljysataman öljyputken anturoiden vahvistus

 - Anturoiden pohjatyö putkilinjan alla

 - Anturoiden valutyö 75 kpl

9.2017-11.2017

Destia Oy

Aittakarinkadun kiertoliittymä

 - Työmaan kaivuutyöt

10.2017- työ jatkuu

Siemens Oy

Olkiluodon kytkinkentän rakennustyöt

 - Kytkinkentän perustusten asennustyöt

 - Kytkinkentän täyttötyö

 - Kuparien ja putkitusten asennustyö

11.2017-12.2017

Rauman Kaupunki

Pyynpään lähiliikunta-alueen parkkialue rakennustyö

 - Parkkialueen raivau ja maaleikkaus n. 2000m3

 - Parkkialueen louhinta työ n. 800m3

12.2017-1.2018

Forchem Oy

Tynnyröintihallin viemäröinti

 - Viemäroinnin rakentaminen hallin sisälle n. 120m

 - Linja Hst putkesta, kaivot betonia

 - Viemärilinjan louhintatyö n. 70m3 rakennuksen sisällä

2.2019- 8.2018

Forchem Oy

Säiliöalueen pohjarakennustyö

 - Sv linjojen siirtotyö

 - Linjojen louhinta työ tehdas alueella

 - Säiliöalueen kaivuu ja tasaus työ

6.2018-8.2018

Rakennus JTS Oy

Papinpellon Päiväkodin pohjan kaivu- ja louhinta työ 

 - Avo-ja kanali louhintaa n. 5500m3

 - Rakennuksen kaivuu ja täyttö työt

Tämän lisäksi lukuisia pienempiä kohteita niin yksityisille kuin yrityksille.