Rauman Kaivin Oy - Referenssit

Rauman Kaivin Oy on pitkän linjan ammattilainen maanrakennustöissä. Olemme aloittaneet toimintamme jo vuonna 1986, joten kokemusta on kertynyt jo 30 vuotta! Palvelemme Rauman lisäksi Lounais-Suomen alueella. Toteutamme myös louhintaurakat.

Yrityksellämme on rutkasti ammattitaitoa lukuisten erikokoisten ja vaativienkin kohteiden urakoinnista. Oheisten referenssien lisäksi olemme tehneet töitä monissa pienemmissäkin kohteissa sekä yksityisasiakkaille että yrityksille.

https://www.youtube.com/watch?v=1uVSxCXuKoY

Ota yhteyttä ja kysy lisää  

Ota yhteyttä ja kysy lisää  

Referenssit

1.2010-11.2010NCC TalorakennusKaivopuiston teknologiatalon maarakennustyöt
- Rakennuksen vesi ja viemäröinti työt
- Rakennuksen pohjan louhintatyöt
- Pihan asfaltoinnin pohjatyöt
12.2010-3.2011Rauman kaupunki/TeviPirttialhon kunnalistekniikan rakentamistyöt
- Louhintatyöt n.12000m3
3.2011-6.2011Huittisten Ryhmärakentajat OySatakunnan liikenteen vanha hallin purkutyöt sekä uuden hallin viemäröinti, louhinta ja täyttötyöt
11.2011-4.2012Rauman Kaupunki/TeviNikulanmäen kunnallistekniikan rakentamisen louhintatyöt sekä kunnalistekniikan rakentaminen
5.2012-11.2012Rauman KaupunkiEteläkatu/Kaunisjärvenkadun liikenneympyrän rakentaminen
 - Kohde liikennejärjestelyiden osalta erittäin vaativa
3.2012-12.2012Fingrid OyjUlvilan alamäentien 400/110/20KV sähköaseman pohjan rakennustyö
 - Kohteen moreenitäyttö sekä mursketäytöt  n.52000m3
4.2013-7.2014Railtek OyUpm Rauman tehtaan uuden junaradan pohjatyöt sekä radan rakennustyöt.
8.2013-9.2013Forchem OyTehdasalueen pihan korjaustyöt n. 5000m2
9.2013-11.2013Upm RaumaVanhan junaradan purkutyö sekä puukentän sadevesijärjestelmän korjaus. Sadetintornien siirrot putkitöineen.
12.2013-1.2014Onninen Oy RaumaParkkialueen laajennustyöt sähköistyksineen.
11.2013-12.2013Rauman Kaupunki/TeviSuvitien merijakamon vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen sisältäen kanaalin louhintatyöt.
1.2014-6.2014Posiva OyUuden tielinjauksen rakentaminen.
 - Louhintaa n. 7000m3 sekä avo että kanalilouhinta
 - Vaativa louhinta tunnelin päällä.
 - Kohde tärinäteknisesti vaativa
7.2015-10.2015Upm RaumaPoikkipenkereen rakentaminen louheesta merenlahteen n.15000m3.
Selkeytysaltaan penkereiden rakentaminen n.10000m3 sekä altaan rakentaminen stabiloituun rakenteeseen.
5.2014-11.2014Forchem OyUudisrakennuksen louhintatyöt n.  15000m3. Rakennuksen pohjatyöt sekä maanalaisten putkitusten rakentaminen.
 - Kohteen louhintatyöt tärinäteknisesti erittäin vaativat
 - Kohteen prosessiviemärien (rst) rakennus
 - Kohteenpalovesijärjestelmien rakennus
12.2014-3.2015Rauman Kaupunki/TeviSuvitien veneelaskualueen rakentaminen
 - Kohteessa vedenalaista louhintaa n.400m3
1.2015-5.2015Posiva OyUuden tielinjauksen rakentaminen sekä vesijohtotyöt
5.2015-6.2015Forchem OyAsfalttipohjien teko n. 7000m2 sekä asfaltointi + Nurmialue n. 2500m2
5.2015-6.2015Rauman KaupunkiSuvitien veneenlasku alueen parkkialueen teko n. 2000m2
 - kohteen asfaltointi ja kivetys sekä istutustyöt
5.2015-7.2015Tvo olkiluotoVaativakallion louhinta kiilausmenetelmällä n.500m3 ydinvoimalaitosten vieressä.
6.2015SkanskaKauppakeskus suvituulen parkkialueiden asfaltin pohjatyöt n 2500m2
8.2015-12.2015Upm RaumaPatopenkereen rakentaminen louheesta merenlahteen n. 35000m3
 - kohteen vesikanavan tiivistys ja sepelöinti n.5000m2
9.2015-12.2015Forchem OyPiha-alueen laajennuksen louhintatyö n. 20000m3
 - alueen asfaltin pohjatyöt n.5000m2 sekä alueaidan rakennus.
10.2015-11.2015Metsä Fibre RaumaUuden kuorenkäsittelykentän rakentaminen n. 7000m2
- kohteen kuljettimen perustustyöt betonirakenteineen
- kohteen kuivatusjärjestelmän rakentaminen
- kohteen asfaltointityö
- kohteen louhintatyö n.1500m2
1.2016-5.2016Rauman KaupunkiMetsätähdentien jatko osan rakentaminen
3.2016 - 4.2016Upm RaumaTehtaan sadevesiviemärien jatkaminen sampaanalanlahdessa
- Sadevesien varoaltaan rakentaminen
- Kohteen betonisen sulkuportin rakentaminen suurelementeistä
- Purku ojan putkitus (putki 1200) mereen
5/2016Rauman SatamaRauman meriteollisuuspuiston sadevesiviemäröinnin linjan muutos
- Kohteen sadevesien purkuputken uudelleen rakennus n.160 m matkalta
- Kohteen betonisten 1200 tarkistuskaivojen rakentaminen
4.2016 - 7.2016Upm RaumaPilantuneen ruoppausmassan vastaanotto pitkäpuomi koneella n. 60000m3
- Vastaanotto 24/7 periaatteella
7.2016 - 8.2016Destia OyRauman sataman ruoppausmassan tyhjennys proomuista 24/7
7.2016 - työ jatkuuTvo / Skanska OyVaravoimadiesel rakennusten pohjien maarakennustyöt
- Rakennusten kaapeleiden kaivuu ja täyttötyöt laitosalueella
- Kohteen injektointi sekä kalliopulttausten poraustyöt
8.2016-9.2016Asunto Oy KroopRivitaloyhtiön vaativa sadevesijärjestelmän korjaustyö
- Kohteen sokkelin vieren vaativa betonointi työ
- Kohteen louhintatyö kiilaamalla
9/2016Upm RaumaStabiloidun kentän pintarakenteiden teko .n 8000m2
8.2016-10.2016Teboil OyRauman öljyvaraston sadevesiviemärien korjaustyö
- Purkupään pumppaamon rakennus meren rantaan osittain meren pinnan alle
- Purkupään öljyneroittimien rakennus osittain meren pinnan alle
8.2016- 2.2018Destia OyRauman sataman laiturilaajennuksen ja satama-alueen rakentaminen
- Täyttö ja kaivuutyö sekä kaapelointi ja sv,jv,vj linjojen rakennustyö
- Aallon murtajan isojen kivien muotoilutyö n.45000kpl
- Louheen rikotus murskalle
- Louheen lastaus,kuljetus  ja vastaanottotyö satama alueella
- Asfaltin pohjien tasaus työ
11.2016 - 12.2016Rauman KaupunkiSuvitien rantaraitin pengerrystyö mereen louheella
- Pohjan ruoppaus pitkäpuomikoneella pengerrettyyn altaaseen
- Vanhojen betonilaitureiden purkutyö
11.2016 - 4.2017Rauman KaupunkiKortela paineviemäri rakennustyö n. 5km
1.1.2017Lujakumi OyPiha-alueen laajennustyö n.1000m2
-kohteen tärinäherkkä louhintatyö n. 500m3
3.2017 - 4.2017Hevossuon kierrätysasemaParkkialueen rakennustyö n.500m2
- louhinta rakennuksen sokkelin vieressä n.350m3
4.2017-6.2017Rauman KaupunkiKinnon kaatopaikan sulkeminen
- Vanhan kaatopaikan maatäyttö ja maan siirtotyöt 10000m3
6.2017-8.2017Hevossuon kierrätysasemaMateriaalin vastaanottokentän rakentaminen
- Täyttötyö sekä asfalttipohjat 10000m2
- Konehallin pohjatyö +piha-alue 2000m2
5.2017-8.2017Rakennus JtsTontin raivaus sekä teollisuushallin pohjarakentaminen
- kaivuu ja täyttötyö 15000m2
4.2017-11.2017Skanska Asfaltti OyAsfalttipohjien tasaustyöt Rauman alueella eri kohteissa
- n. 25000m2
6.2017Sulzer OyPiha-alueen massavaihto ja kuivatusjärjestelmän rakentaminen, asf. Pohjatyö
 - n. 1500m3 työaika 4 päivää tehtaan ollessa käynnissä .
6.2017-7.2017Kuipart OyPiha-alue laajennus 2000m2
- Louhinta n.1000 m2 rakennuksen vieressä
8.2017- 9.2017Teboil OyRauman öljysataman öljyputken anturoiden vahvistus
- Anturoiden pohjatyö putkilinjan alla
- Anturoiden valutyö 75 kpl
9.2017-11.2017Destia OyAittakarinkadun kiertoliittymä
- Työmaan kaivuutyöt
10.2017- työ jatkuuSiemens OyOlkiluodon kytkinkentän rakennustyöt
- Kytkinkentän perustusten asennustyöt
- Kytkinkentän täyttötyö
- Kuparien ja putkitusten asennustyö
11.2017-12.2017Rauman KaupunkiPyynpään lähiliikunta-alueen parkkialue rakennustyö
- Parkkialueen raivau ja maaleikkaus n. 2000m3
- Parkkialueen louhinta työ n. 800m3
12.2017-1.2018Forchem OyTynnyröintihallin viemäröinti
- Viemäroinnin rakentaminen hallin sisälle n. 120m
- Linja Hst putkesta, kaivot betonia
- Viemärilinjan louhintatyö n. 70m3 rakennuksen sisällä
2.2019- 8.2018Forchem OySäiliöalueen pohjarakennustyö
 - Sv linjojen siirtotyö
- Linjojen louhinta työ tehdas alueella
- Säiliöalueen kaivuu ja tasaus työ
6.2018-8.2018Rakennus JTS OyPapinpellon Päiväkodin pohjan kaivu- ja louhinta työ
 - Avo-ja kanali louhintaa n. 5500m3
- Rakennuksen kaivuu ja täyttö työt

Tämän lisäksi lukuisia pienempiä kohteita niin yksityisille kuin yrityksille.